Day: January 1, 2021

“ทัชมาฮาล” สถานที่ที่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก“ทัชมาฮาล” สถานที่ที่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก

ใครที่อินกับความรัก และมองเห็นความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม  อยากให้ลองแพ็คกระเป๋าเดินทางไปเที่ยว ทัชมาฮาล (Taj Mahal)  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก ที่ประเทศอินเดียกันสักครั้ง  รับรองว่าทุกย่างก้าวที่คุณได้เข้าไปสัมผัสปราสาทแห่งนี้ คุณจะเต็มอิ่มไปกับความสวยงาม อลังการ และอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรักที่เป็นนิรันดร์ในทุกๆนาที “ทัชมาฮาล” (Taj Mahal) กับเรื่องราวความรักสุดแสนโรแมนติก ทัชมาฮาล(Taj Mahal)เป็นสถาปัตยกรรมสวยงามที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานให้กับคนรัก  ทัชมาฮาลสร้างด้วยหินอ่อน และใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 22 ปี  ซึ่งสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน แห่งจักรวรรดิโมกุล เพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักแด่องค์พระมเหสีพระนามว่า อรชุมันท์