" />
 
        Pocztek arrow O mnie

Kilka sw o mnie

Imi i nazwisko:
Ewa Kulak


W roku 2003, w wieku 24 lat, ukoczywszy filologiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, po rocznym pobycie i studiach na Uniwersytecie w Valladolid, w Hiszpanii, które moliwe byy dziki przyznanemu mi stypendium Socrates i obronie pracy magisterskiej powiconej zwizkom frazeologicznym i metaforze w kubaskiej odmianie jzyka hiszpaskiego, uzyskaam tytu Magistra Filologii Hiszpaskiej.

Ju w trakcie studiów i zaraz potem pracowaam jako lektor jzyka hiszpaskiego oraz jako tumacz symultaniczny i konferencyjny jzyka polskiego, hiszpaskiego i francuskiego. Braam równie udzia w kilku midzynarodowych projektach kulturalnych we Francji, Kamerunie, Kolumbii i Niemczech. W cigu kilku ostatnich lat prowadziam wiele konferencji, warsztatów i konkursów, zwizanych z kulturami pozaeuropejskimi dla uczniów szkó podstawowych i rednich w kilku miastach Polski.

Ewa KulakW roku 2005 otrzymaam dwuletnie stypendium kolumbijskiego rzdu, które pozwolio mi na realizacj Specjalizacji z Zarzdzania i Administracji w Kulturze na Uniwersytecie Rosario w Bogocie. W grudniu 2005 obroniam prac dyplomow dotyczc stworzenia integracyjnej cyberprzestrzeni jako kulturalnego pomostu midzy Kolumbi i Polsk.

W 2006 r. ukoczyam Mastera, tym razem z zakresu Dziennikarstwa Cyfrowego, Kulturalnego i Midzynarodowego na Uniwersytecie Jorge Tadeo Lozano w Bogocie - kierunku, który pasjonowa i fascynowa mnie od dawna i który od kilku lat staram si wciela w ycie. Studia te umoliwiy mi rozpoczcie praktyki dziennikarskiej w turystycznym portalu geograficznie usytuowanym w Kantabrii, w Hiszpanii (www.piquio.com), w którym ukaza si mój artyku powicony indiaskiej spoecznoci Dzieci Tczy – Guambianos. Kierunek dziennikarski otworzy mi drzwi Wydawnictwa Uniwersytetu Jorge Tadeo Lozano, w którego czasopimie opublikowaam kilka artykuów. W czasie podyplomowych studiów rozpoczam równie wspóprac z jzykow instytucj – TaReAs (Talleres de Redacción Asociados), zajmujc si przygotowaniem i przeprowadzaniem konferencji, seminariów i warsztatów zwizanych z prawidowym uyciem i funkcjonowaniem jzyka hiszpaskiego.

Od pocztku mojego pobytu w Kolumbii jestem staym korespondentem portalu studentów Filologii Hiszpaskiej poznaskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza Es pa'ti, portalu Bochenia oraz wydawanego w Polsce turystycznego czasopisama "All Inclusive".

Ewa KulakOd grudnia 2004 r. do lipca 2006 r. kierowaam wydziaem marketigu w prywatnej firmie – Casa Polaca C.I.S.A. w Bogocie, bdcej kolumbijskim przedueniem Wydziau Handlowego polskiej Ambasady w Kolumbii, zajmujc si nawizywaniem i zacienianiem kontaktów handlowych midzy Kolumbi i szeroko rozumian Europ Wschodni.

Przez cay rok 2007 r. pracowaam jako dziennikarz w Kancelarii Prezydenta miasta Bogoty, kierujc prac zespou redakcyjnego i aktualizujc Intranet (wewntrzny portal), bdcy gównym rodkiem komunikacji tej olbrzymiej instytucji, liczcej okoo 2000 pracowników.

Od pocztku roku 2008 zwizana jestem zawodowo z kolumbijskim Ministerstwem Handlu, Przemysu i Turystyki (Proexport), kierujc zespoem Oficjalnego Portal Turystyki Kolumbii www.colombia.travel

Równoczenie z dziennikarstwem, pracowaam jako wykadowca uniwersytecki w Centrum Latynoamerykaskim, wchodzcym w skad jednego z najlepszych, kolumbijskich uniwersytetów, jakim jest Uniwersytet Javeriana, dajc lekcje lektury i redagowania w jzyku hiszpaskim oraz cywilizacji i kultury kolumbijskiej dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym.

W gbi duszy jestem podrónikiem, nie potrafi jednak zosta zbyt dugo w jednym miejscu. Uwielbiam porusza si po wiecie i obserwowa ycie we wszystkich jego aspektach. Jednak tym, co najpikniejsze w kadej podróy s dla mnie zawsze powroty do domu. To tumaczy moj skomplikowan natur.

Moj ulubion ksik jest afrykaski reporta Ryszarda Kapuciskiego „Heban” i oczywicie „Sto lat samotnoci” Gabriela Garcíi Márquez’a - ksika, która zmienia moje ycie i przywioda mnie do Kolumbii, „Przepiórki w patkach róy” Laury Esquivel za jej nieopisany czar i realizm magiczny i „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren, ksika, któr w wieku 7 lat „poyczyam sobie na zawsze” z biblioteki w moim rodzinnym miecie Gostyniu (w Wielkopolsce).

Ewa KulakDwujzyczn stron www.ewakulak.com (wersja hiszpaska) i www.kolumbijsko.com (wersja polska) prowadz od sierpnia 2004 r. We wrzeniu 2006 r. strona ta uznana zostaa za Najlepsz Stron powicon Kolumbii w jzyku hiszpaskim i nagrodzona przez kolumbijskie Ministerstwo cznoci, dziennik "El Tiempo" i Kolumbijsk Izb ds. Informatyki i Telekomunikacji. Nagroda ta jest najwikszym wyrónieniem kolumbijskiego internetu.

W kwietniu 2005 r. na podstawie wybranych kronik pochodzcych ze strony www.ewakulak.com opublikowaam moj pierwsz, dwujzyczn ksik “Dziennik kawowy: notatki z podróy po Kolumbii”, której promocja w Kolumbii zorganizowana zostaa przez wydawnictwo Uniwersytetu Jorge Tadeo Lozano (UJTL), Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej w Kolumbii i ICETEX (instytucj, która przyznaa mi stypendium naukowe). Ksika ta cieszy si sporym zainteresowaniem szczególnie na polskim rynku, jako e jest to pierwsza publikacja wydana w jzyku polskim powicona Kolumbii od lat 60. i od “Bogotaskiego ABC”. Druga ju edycja “Dziennika kawowego” dostpna jest w Polsce i w Kolumbii (sie ksigarnii “Lerner” w Bogocie).

W chwili obecnej pracuj nad now publikacj, powicon internetowym portalom turystycznym, w której w jasny i obrazowy sposób przekaza chc wiedz konsultanta zwizan z jak najlepszym pokazaniem turystyki kraju, jakim jest Kolumbia, za porednictwem portalu internetowego. Ksika ta wydana zostanie pocztkowo w jzyku hiszpaskim i pojawi si na kolumbijskim rynku wydawniczym w lipcu 2012 r. 

Zainteresowania:

Mario i EwaPodróe: do tej pory miaam okazj i moliwo odwiedzenia kilkudziesiciu krajów rozrzuconych po piciu kontynentach, z których najbardziej pocigaj mnie: Afryka, do której mam nadziej powróci którego dnia i gdzie zostawiam moj ma, kamerusk chrzeniaczk, równie Ew Kulak i Ameryka Poudniowa.

Fotografia: miaam okazj zaprezentowa moje zdjcia wykonane w rónych miejscach wiata na trzech wystawach fotograficznych zatytuowanych: „Kobieta” (GOK Hutnik, Gosty), „Poegnanie z Afryk” (Kino, Krobia) i "Kolumbia" (Muzeum Etnograficzne, Katowice).

Ludzie:Uwielbiam spotyka ludzi takich, jak ja: upojonych marzeniami o lataniu...” (Ángela Botero); ludzi o rónych kulturach, rónych rasach, rónych tradycjach i zwyczajach, ale zawsze o tym samym sercu.

Internet: narzdzie mojej pracy.

Uzalenienia: buty, kolczyki, czekolada, kawa, lody o smaku makadamii i pistacji z lodziarnii „Popsy” i Mario - doskonay owoc tego, czym jest moja Kolumbia.

Inni o mnie:

Czytam sobie:

 


Powered by: Joomla     Design by: Astrolabio    Hosting by: Nidohosting
Licencia Creative Commons, Ewa Kulak

Kilka sw o mnie Teksty Ewy Kulak Galeria zdj prywatnych Kontakt z Ewa Taka jest kolumbia Kolumbijskie zwyczaje Fascynujce miejsca w Kolumbii Ludzie Kolumbijskie legendy Przepisy Kolumbia w fotografii Galeria Macondo Versin en espanol Wersja polska