Tag: ไปเที่ยวแล้วได้อะไร

รู้หรือไม่? ว่าการเดินทางไป ท่องเที่ยว จะทำให้เราได้อะไรๆมากกว่าที่คิดรู้หรือไม่? ว่าการเดินทางไป ท่องเที่ยว จะทำให้เราได้อะไรๆมากกว่าที่คิด

การท่องเที่ยวหลายตั้งให้เป้าหมายของการทำงาน เนื่องจากการ ท่องเที่ยว ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ส่งผลให้ทุกคนได้มองเห็นสังคมที่หลากหลายรวมไปถึงการใช้ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม​ ทว่าการท่องเที่ยวจะต้องมีค่าใช้จ่ายในจำนวนที่มากพอสมควร หลายคนจึงไม่นิยมเดินทางท่องเที่ยวและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีผลลบนั้นเอง โดยประโยชน์จากการท่องเที่ยวมีหลายอย่างเลย แต่ในบทความนี้ผู้เขียนได้นำ 3 สิ่งที่ทุกคนจะได้จากการท่องเที่ยวโดยไม่รู้ตัว 3 สิ่ง ดังนี้ สิ่งที่จะได้จากการ ท่องเที่ยว โดยไม่รู้ตัว ได้ภาษา คือ ในทุกสถานที่ที่ทุกคนท่องเที่ยวไป หลายพื้นที่เลยจะมีการใช้ภาษาถิ่น ยกตัวอย่างประเทศไทยมีหลายชนเผ่า หลายชุมชนส่งผลให้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็จะแตกต่างกันไป หลายคน​จึงได้เรียนรู้ภาษาถิ่นจากการสื่อสารจากการซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ หรือบางคนเข้าไปเพื่อสัมภาษณ์​ข้อมูลต่าง ๆ จากคนในท้องถิ่น