Tag: เที่ยวนครวัด

“นครวัด” กับความยิ่งใหญ่และความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว“นครวัด” กับความยิ่งใหญ่และความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว

พบกับความยิ่งใหญ่และความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับการกล่าวขานถึงว่าเป็น ศาสนสถานที่ใหญ่สุดในโลก ขอพาทุกคนไปกันที่ นครวัด ที่ประเทศกัมพูชา เป็นสถานที่ที่เราต้องจัดทริปมาเที่ยวให้ได้เลย ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และศิลปะอื่นๆ ที่แสดงให้อารยธรรมอันเก่าแก ซึ่งตกทอดมายังปัจจุบัน ที่สำคัญนครวัด ก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อนครวัด นครธม เรามาดูความน่าสนใจของที่นี่กันเลย  ประวัติของ นครวัด  ชื่อเต็มของปราสาทนครวัดที่ถูกจารึกไว้คือ มหาปราสาทบรมวิษณุโลก เป็นชื่อตามเทพองค์ประธานของปราสาท โดยสร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นช่วงรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  แห่งเมืองยโสธรปุระ เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิเขมร สร้างขึ้นให้เป็นปราสาทประจำนคร และเพื่ออุทิศให้แก่พระวิษณุ