Tag: เที่ยวทะเลเพชรบุรี

ไปเที่ยวครั้งเดียว เที่ยว 3 ทะเลเพชรบุรี ชิมขนมรสเด็ดกับน้ำตาลโตนดแท้ไปเที่ยวครั้งเดียว เที่ยว 3 ทะเลเพชรบุรี ชิมขนมรสเด็ดกับน้ำตาลโตนดแท้

ขึ้นชื่อว่าเมืองที่เป็นจังหวัดที่มีตำนานที่น่าสนใจ มีประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่มีอารยธรรม อยู่ทางภาคที่เป็นจังหวัดไปสู่ภาคใต้ และประตูสู่ภาคกลางพร้อมๆกัน สถานที่สมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์เกษตร แหล่งน้ำบริบูรณ์  ผู้คนใจดี แต่ใจเด็ด คนเพชรบุรีเมือที่หลายคนคิดว่าเป็นเมืองมือปืน แต่ที่ไหนได้น่ารักกว่าที่คิด และเป็นเมืองน่าเที่ยวจังหวัดหนึ่ง ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเรารู้ว่า ชื่อเสียง เที่ยว 3 ทะเลเพชรบุรี กระจายไปทั่ว  ที่เที่ยว ทะเลเพชรบุรี เพราะอะไร ถึง เที่ยว 3 ทะเลเพชรบุรีเนื่องจากจังหวัดนี้ ที่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม แห่งแรกนั่นก็คือ แก่งกระจาน เป็นแหล่งต้นน้ำที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว