Tag: อุทยานเพลาเพลิน

อุทยานเพลาเพลิน สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมแหล่งเรียนรู้ไม้ดอกอุทยานเพลาเพลิน สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมแหล่งเรียนรู้ไม้ดอก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเก็บภาพสวย ๆ อย่างไม้ดอกปทุมมาและดอกกระเจียวที่ อุทยานเพลาเพลิน นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพัฒนาการของการปลูกพันธ์พืช สำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของไม้ดอกอันหอมนั้น  คงหนีไม่พ้นดอกปทุมมา  ซึ่งดอกปทุมมาถูกปลูกในอุทยานไม้ดอกที่สวยงามและเลื่องลือนั่นก็คือ อุทยานเพลาเพลิน (เพ-ลาเพลิน)  ซึ่งอุทยานเพลาเพลินแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นอุทยานไม้ดอกหลากหลายชนิดที่สวยงามและสำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์  นอกจากนั้นอุทยานเพลาเพลินยังมีโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ชื่อว่ากระเจียวเพื่อน้อง  ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของอุทยานเพลาเพลิน พืชเศษฐกิจของคนไทยที่ อุทยานเพลาเพลิน ได้ให้ความสำคัญในการทำไม้ดอก ดอกกระเจียวเป็นพืชดั้งเดิมของคนไทย   ส่วนใหญ่คนมักจะนำมารับประทานเป็นผักและนำไปประกอบอาหารของคนภาคอีสาน  ซึ่งปัจจุบันพืชชนิดนี้เป็นพืชเศษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการนำไปเป็นไม้ตัดดอกเพื่อนำไปตบแต่ง หรือนำไปขายเป็นผัก ฯลฯ ต่างก็มีประโยชน์ต่อคนอีสานเป็นอย่างมาก   จึงทำให้อุทยานเพลาเพลินได้เห็นความสำคัญและได้นำไม้ดอกชนิดนี้มาปลูกในอุทยาน ดังนั้นทางอุทยานเพลาเพลินจึงนำดอกกระเจียวและดอกปทุมมา  มาปลูกเพื่อจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของไม้ดอกในอุทยานแห่งนี้   อุทยานเพลาเพลินเป็นอุทยานไม้ดอกสวยงามที่ถ่ายรูปสวยและยังเป็นแหล่งส่งเสริมให้นักเรียนหรือผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาการปลูกดอกกระเจียวและดอกปทุมมาอีกด้วย นอกจากนี้ทางอุทยานเพลาเพลินได้เข้าไปส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนในเขตใกล้กับอุทยานเพลาเพลินในโครงการอาหารกลางวันของน้อง