Tag: หมู่เกาะสุรินทร์

“เกาะสุรินทร์” เกาะที่มีอ่าวเล็กอ่าวน้อยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส“เกาะสุรินทร์” เกาะที่มีอ่าวเล็กอ่าวน้อยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส

ในประเทศไทยเราที่เรารู้จักกันสำหรับการท่องเที่ยวก็มักจะเป็นจำพวกทะเลซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทะเลนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีจำพวกเกาะอยู่มากมายหลายแห่ง แต่ละเกาะก็มีอ่าวอยู่ในเกาะอีกด้วย ซึ่งอ่าวนั้นแม้ว่าจะมีขนาดเล็กรองลงมาจากเกาะแต่ความสวยงามก็มีไม่แพ้กับเกาะเลยทีเดียว ซึ่งในที่นี้เราจะมากล่าวถึงอ่าวที่อยู่ในบริเวณของ เกาะสุรินทร์ ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบกันว่ามีเกาะอะไรบ้างที่นักท่องเที่ยวควรไปสัมผัส ซึ่งในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงอ่าวมอญ อ่าวเต่า และอ่าวผักกาด ซึ่งชื่อแต่ละชื่อนั้นบ่งบอกได้เลยว่ามักจะมีอะไรซ่อนอยู่เสมอ แนะนำที่เที่ยวตามอ่าวต่างๆใน “เกาะสุรินทร์” เริ่มจากอ่าวบอน ถือว่าเป็นอ่าวที่ในอดีตนั้นเคยมีชาวเลหรือชาวน้ำทะเลที่เราเรียกกันเคยมาอาศัยอยู่ที่นี่แต่ด้วยมีเหตุที่ทำให้ชาวเลในสมัยนั้นจะต้องอพยพถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น จึงทำให้ที่นี่เราจะไม่ค่อยได้เห็นหรือได้พบชาวเลเหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามที่อ่าวแห่งนี้มีความสวยงามของปะการังอย่างมาก พร้อมทั้งวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลบวกกับภูเขาที่มีความสวยงามอย่างลงตัว ก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาสัมผัสที่นี่ อ่าวเต่า ถือได้ว่าเป็นอ่าวที่อยู่บริเวณของเกาะสุรินทร์ แต่อยู่ทางช่วงตอนใต้ของเกาะสุรินทร์ อีกทั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งอ่าวนี้มีความสำคัญของการท่องเที่ยว ก็คือ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับปะการังที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะไม่เคยพบเห็นในอ่าวอื่นๆที่เกาะสุรินทร์เลย และด้วยปะการังก้อนขนาดใหญ่ที่อ่าวเตานี้ก็ยิ่งเป็นจุดที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาสัมผัส  นอกจากนี้ในเกาะสุรินทร์นักท่องเที่ยวยังได้มาพบกับชาวเลหรือชาวมอแกนอีกด้วย ซึ่งในบริเวณเกาะสุรินทร์นี้ก็จะมีหมู่บ้านของชาวมอแกนตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่นี่ซึ่งถือได้ว่าชาวมอแกนนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความแตกต่างจากกลุ่มคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือพิธีกรรมในการใช้ชีวิตก็ถือได้ว่าทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาสัมผัสมากยิ่งขึ้น