Tag: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในบาหลี

รวบรวมมาให้แล้ว! กับพิกัด สถานศักดิ์สิทธิ์บาหลี ที่ควรไปให้ได้สักครั้งรวบรวมมาให้แล้ว! กับพิกัด สถานศักดิ์สิทธิ์บาหลี ที่ควรไปให้ได้สักครั้ง

เตรียมแพลนวันหยุดยาวๆ ไปกับทริปนี้เลย เราจะพาทุกคนไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ในประเทศหนึ่งในอาเซียนของเรา ก็คือ อินโดนีเซียนั่นเอง ซึ่งจะมีเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโดดดัง ได้รับความนิยมจากหลายๆ ประเทศเลย ที่พากันมาเที่ยว บาหลี เต็มไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ เต็มไปด้วยหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว หนึ่งในนั้นก็มี สถานศักดิ์สิทธิ์บาหลี ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก แนะนำ สถานศักดิ์สิทธิ์บาหลี ตานะฮ์ลต หรือ วัดทานาล็อต เป็นหนึ่งในวัดที่มีความศักดิสิทธิ์เป็นอย่างมาก มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตตานาบัน บนโขดหินริมคาบสมุทรอินเดีย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลอย่างมหัศจรรย์ เพราะเกิดจากกัดเซาะของน้ำทะเลมาเรื่อยๆ บริเวณของวัดเราจะได้ชม ปูราตานะฮ์ลต ซึ่งเป็นโบสถ์วิหารพราหมณ์ที่สำคัญ