Tag: น้ำตกบัวตอง

น้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี อีกหนึ่งที่เที่ยวเชียงใหม่ที่น่าสนใจน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี อีกหนึ่งที่เที่ยวเชียงใหม่ที่น่าสนใจ

มาเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกไปด้วยกันเถอะ ที่นี่เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว unseen ของไทยเลย พิกัดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และน้ำตกนี้ก็คือ น้ำตกบัวตอง นั่นเอง หรือบางคนก็จะรู้จัก น้ำพุเจ็ดสี มีทั้งท่องเที่ยวพากันนิยมไปเล่นน้ำกันจำนวนมาก ที่นี่เป็นแลนมาร์คที่ใครเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องห้ามพลาดเช็คอินกันเลย น้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี ตั้งอยู่ในอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ของอำเภอแม่แตง โดยลักษณะภูมิประเทศของบริเวณนี้จะเป็นภูเขาสูงมีหุบเขาสลับกับลำห้วย และมีพื้นที่ราบ เป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ ซึ่งสภาพป่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก รายล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ไฮไลท์ของน้ำตกบัวตอง  ที่น้ำตกบัวตองแห่งนี้จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปี มีอยู่ 3 ชั้น ซึ่งทุกชั้นน้ำจะมีความใสมากๆ เพราะน้ำของที่นี่เป็นน้ำแร่ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน