Tag: ที่พักเขาใหญ่

พาไป! กลับบ้านนอกสุดหรูไปกับ บ้านนอกคอกนา เขาใหญ่พาไป! กลับบ้านนอกสุดหรูไปกับ บ้านนอกคอกนา เขาใหญ่

วันนี้จะพาเดินทางจากเมืองกรุงไปสู่บ้านนอกกับที่พักที่ชื่อว่า บ้านนอกคอกนา เขาใหญ่ รับประกันความเป็นบ้านนอกที่มาแล้วไม่บ้านนอกตามชื่อแน่นอน ที่นี่อาจจะเป็นที่พักต้นแบบของความฝันสำหรับใครหลายๆ คน  และไม่ได้มีเพียงที่พักเท่านั้น สมัยนี้จะขาดร้านคาเฟ่ไปไม่ได้ ยังเปิดบริการคาเฟ่รับลูกค้าทั่วไปจากด้านนอกให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักด้วย ไม่ได้รวยล้นฟ้า เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกัน ขับรถจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าตรงมา จ.นครราชสีมา แล้วปักหมุดที่บ้านนอกคอกนา เขาใหญ่ เป็นที่พักเชิงเกษตร โดยมีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งได้รับที่ดินจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก มีเนื้อที่ประมาณ 11  ไร่ จึงเกิดการพัฒนาที่ดินผืนแปลงนี้ดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการกิน อยู่ ใช้ แบบพอเพียง โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน