Tag: การไปเที่ยวซาฟารี

ผู้เชี่ยวชาญเตือน! 10 ข้อที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อไปทัวร์ ซาฟารี (ตอนที่ 2)ผู้เชี่ยวชาญเตือน! 10 ข้อที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อไปทัวร์ ซาฟารี (ตอนที่ 2)

สิงโต เสือดาว และช้าง! เสน่ห์ของ ซาฟารี น่าดึงดูด แต่การท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ก็มีข้อจำกัดและคำแนะนำซึ่งควรปฏิบัติตามมากมาย ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ซาฟารีของคุณราบรื่นตลอดการเดินทาง ควรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและข้อผิดพลาดที่ควรเลี่ยง เพื่อให้ทริปของคุณเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีแทนที่จะหายนะ  สิ่งที่ควรทำและข้อผิดพลาดที่ควรเลี่ยงในการไปเที่ยว ซาฟารี ไม่เคารพคนในพื้นที่ สิ่งสำคัญของการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวซาฟารีคือ การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การได้พบชนเผ่าพื้นเมือง ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม คือส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของทริปท่องเที่ยวซาฟารี เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนี้แล้ว หากคุณอยากถ่ายภาพคน จึง “จำเป็น” และ “สำคัญ” มากที่ต้องบอกไกด์เพื่อที่จะขออนุญาตคนพื้นเมืองก่อน เมื่อเขาพึงพอใจแล้วเขาจึงจะเข้ามาร่วมเฟรมของคุณ ก็จะไม่เป็นการล่วงเกินคนในพื้นที่โดยไม่ได้ตั้งใจ วุ่นวายกับอุปกรณ์ใหม่เอี่ยม