Tag: กฎของที่พัก

ข้อกำหนดในการเข้าพักที่ “โรงแรม” หรือที่พักต่างๆ เรียนรู้ไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันข้อกำหนดในการเข้าพักที่ “โรงแรม” หรือที่พักต่างๆ เรียนรู้ไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

การเข้าพักในที่ที่ไม่ใช่บ้านของเราเองอย่าง โรงแรม  รีสอร์ท  ย่อมมีกฎระเบียบบังคับเพื่อความสงบและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  เราได้รวบรวมข้อกำหนดในการเข้าพักโรงแรมและที่พักต่างๆ  ซึ่งมีเงื่อนไขคล้ายคลึงกันมาให้คุณได้เรียนรู้ครับ   กฎของ โรงแรม และที่พักต่างๆ  รู้ไว้จะได้ไม่ทำผิด! –  โดยทั่วไปเช็กอินเวลาบ่าย  2  เป็นต้นไป  และเช็กเอาท์ไม่เกินเที่ยง  ดังนั้นต้องตรงเวลาครับเพราะอาจมีปรับได้ –  แจ้งจำนวนคนเข้าพักเท่าไรก็เข้าพักเท่านั้น  อย่างอกหรือ  (แอบ)  ชวนเพื่อนมาพักด้วยเพราะอาจมีโทษปรับได้ –  นโยบายการเข้าพักโรงแรมและที่พักต่างๆ  กรณีที่มีบุคคลภายนอกต้องการติดต่อคุณถึงห้องพัก  ทางที่พักเขาก็มีสิทธิ์จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้  ทางที่ดีลงมาคุยกันที่ลอบบี้หรือออกจากที่พักจะสะดวกกว่าครับ –  โดยทั่วไปที่พักปกติพักได้ไม่เกิน  2  คน