Day: March 25, 2021

เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการ “เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง” (ตอนที่ 2)เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการ “เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง” (ตอนที่ 2)

แม้การ เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง ออกไปท่องเที่ยวด้วยกันจะเป็นการสร้างความทรงจำสุดวิเศษ ทว่าก็เป็นความท้าทายสำหรับเจ้าของเสมอ เพราะคุณต้องทั้งเตรียมการ วางแผน และดูแลรับผิดชอบชีวิตของพวกเขามากยิ่งกว่าในรั้วบ้าน สิ่งที่ไม่คาดฝันก็อาจเกิดได้ตลอดเวลา ดังนั้นเจ้าของจึงควรมีสติ รอบคอบ และเป็นที่พึ่งของพวกเขาให้ได้เมื่อเจ้าตัวน้อยรู้สึกตกใจ เคล็ดลับการ เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง โดยรถไฟ โดยส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงของคุณจะต้องอยู่ในกระเป๋าถือหรือกรง จึงจะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นรถไฟได้ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับสัตว์ช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งควรสอบถามเจ้าหน้าที่การรถไฟให้เรียบร้อย สิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มเดินทางโดยรถไฟคือลองฝึกสัตว์เลี้ยงให้เข้าไปอยู่ในกรงหรือกระเป๋าถือเป็นระยะเวลานาน เริ่มต้นด้วยการปล่อยให้สุนัขหรือแมวได้กลิ่นตัวจากขอบางอย่าง เช่น เอาผ้าหรือตุ๊กตาของพวกเขาวางไว้ในกรง แล้วล่อให้พวกเขาเข้าไปด้วยขนม จากนั้นลองปิดกรงไว้แล้วดูการตอบสนอง ค่อยๆ ขยายเวลาให้พวกเขาอยู่ในกรงนานขึ้นเรื่อยๆ จนชิน  และควรพาสัตว์เลี้ยงไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟ อย่างที่เราทราบดีว่าในสถานีรถไฟจะมีเสียงหวูดและสัญญาณต่างๆ ดังตลอด